Rots en Water training

Wat is Rots en Water?Logo Rots en Water

Soms vinden kinderen het lastig om met anderen om te gaan. Ze worden snel boos of zijn juist erg onzeker. Ze vinden het moeilijk om nieuwe vrienden te maken en weten soms niet goed hoe ze op anderen kunnen reageren.

Het bewaken van je eigen grenzen en die van anderen te respecteren is een groot onderdeel waarmee we werken in de Rots en Water training.

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor zowel jongens als meisjes. Het is een training waarbij we vooral veel bewegen en sporten en minder praten.

Door de oefeningen die we met elkaar doen leren kinderen wat hun sterke punten zijn en op welke punten een kind nog dingen mag leren.
Kinderen leren vaardigheden aan, zoals regels en grenzen leren stellen, aanvaarden en respecteren. Zo ontwikkelen ze zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.

Kinderen leren het verschil voelen tussen rots en water.
Een rots is sterk, staat sterk, is gefocust en kiest voor zichzelf. Een rots is niet gevoelig voor groepsdruk.
Water is soepel en staat voor verbinding en samenwerking en aandacht voor de ander.
Kinderen worden zich bewust van hoe sterk ze eigenlijk zijn en leren hun kracht op een goede en respectvolle manier te gebruiken. Centrale thema’s in Rots en Water zijn:

  • stevig leren staan, rust en kracht in jezelf vinden20160615_140609
  • respectvol met anderen samen leren te spelen en werken
  • het gebruiken van Rots en Water als uitgangspunt  voor elke vorm van communicatie.


Het inzetten van Rots en Water

Een groep kinderen die elkaar nog niet kent, houd ik bewust wat kleiner. Ik streef naar een veilige omgeving voor kinderen, waarin ze zichzelf kunnen, mogen en durven zijn.
Ik geef daarom de Rots en Water training in groepen van maximaal 10 kinderen.

Een Rots en Water training bestaat uit 10 lessen van 1 uur. De training wordt voorafgegaan door een ouderbijeenkomst, waarin ik de principes van Rots en Water uitleg. Ik vind het belangrijk dat ouders ook weten waarmee hun kinderen aan de slag gaan.

Leeftijd

Ik geef Rots en Water trainingen aan kinderen van de basisschool. Dat betekent voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De groepen zijn verdeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

  • 4 t/m 6 jaar
  • 7  t/m 9 jaar
  • 10 t/m 12 jaar

Op scholen

Een Rots en Water training op een basisschool is mogelijk. Dit kan als naschoolse activiteit, op een buitenschoolse opvang, maar ook met een klas.
Bij interesse kom ik graag een keer langs om een en ander toe te lichten. Mijn contactgegevens zijn hier te vinden.

Tarieven en vergoedingen

Ik geef Rots en Water trainingen in het Koorenhuis in samenwerking met Skills for Kids. De training kost 240,- voor 10 lessen. Dit is inclusief een voorgesprek met ouders en een kort nagesprek met ouder(s) en kind. Deze gesprekken vinden in de regel online plaats.
Voor  klassen en buitenschoolse opvang hanteer ik een aangepast tarief.

Meer informatie?

Meer informatie over Rots en Water? Klik dan hier.
Ik ben altijd bereid om meer informatie te geven over mijn werkwijze en over het Rots en Water principe.